Mimblowe wyliczanki - zajęcia wspierające mowę

Zajęcia odbywają się w formie warsztatów i są skierowane dla dzieci między 2 a 3 rokiem życia i ich opiekunów. Głównym celem naszych spotkań będzie rozwijanie i doskonalenie umiejętności bazowych potrzebnych do prawidłowego rozwoju mowy oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni do ćwiczeń stymulujących harmonijny rozwój dzieci. Na warsztatach dowiecie się jak poprzez konkretne zabawy w ruchu, przy stoliku oraz ćwiczenia przygotowujące aparat artykulacyjny wspierać Wasze dziecko w procesie rozwoju języka i komunikacji. Na zajęciach będziemy ćwiczyć umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego rozwoju mowy (naśladownictwo, zabawę naprzemienną, koncentrację uwagi, uwagę i pamięć
słuchową, pamięć wzrokową) oraz rozwijać i stymulować procesy myślowe.
Dzieci poprzez zabawę będą trenować wydawanie dźwięków, wzmacniać aparat artykulacyjny, ćwiczyć przed lustrem „dziwne miny”, robić baloniki, dmuchać piórka, wiatraczki i bańki. Na zajęciach będziemy bawić się dźwiękiem i słowem. Karmić misie i uczyć się mowy lalek. Poznamy wiele śmiesznych wierszyków i zabawimy się w poszukiwaczy. W tym samym czasie rodzice poszerzą swoją wiedzę dotyczącą rozwoju mowy. Dowiedzą się kiedy i jak powstają oczekiwane dla danego etapu rozwojowego głoski i jak możemy ćwiczyć te umiejętności z dziećmi. Będziemy rozmawiać o różnych kwestiach mających wpływ na prawidłowy
rozwój języka, wymowy i komunikacji.


Do zabawy dźwiękiem i słowem zaprasza mama logopeda.