Mimblowe wyliczanki - zajęcia wspierające mowę

ZAJĘCIA WSTRZYMANE

Mimblowe Wyliczanki - wspomaganie rozwoju mowy u dzieci w przedziale wiekowym 2 do 3 lat.

Mimblowe warsztaty to zajęcia wspomagające rozwój mowy u dzieci zarówno tych najmłodszych, które gaworzą, jaki i tych starszych, które zaczynają właśnie długi proces nauki i doskonalenia swojej mowy. Zajęcia mają w łatwy i przyjemny sposób pokazać rodzicom jak poprzez konkretne zabawy i ćwiczenia aparatu artykulacyjnego (wargi, język, podniebienie itp.) można wspierać nasze dziecko w procesie mówienia. Zajęcia nie mają charakteru specjalistycznej terapii w ramach wczesnej interwencji logopedycznej, czy spotkań indywidualnych z logopedą, bo nie są nastawione na diagnozę i korygowanie dysfunkcji. Głównym założeniem warsztatów jest stworzenie dzieciom i rodzicom przyjaznej przestrzeni do dodatkowych ćwiczeń stymulujących prawidłowy rozwój naszych maluchów. 

Dzieci podczas zabawy będą: trenować wydawanie dźwięków pożądanych dla danych okresów rozwojowych, ćwiczyć przed lustrem „dziwne miny”, robić baloniki, dmuchać piórka i bańki. Na zajęciach będziemy wystukiwać sylaby na różnych przyrządach, karmić misie i uczyć je mówić, a nawet nauczymy się mowy słoni i lalek oraz wielu śmiesznych wierszyków. W tym samym czasie rodzice poszerzą wiedzę dotyczącą rozwoju mowy. Między innymi dowiedzą się jak powstają konkretne dźwięki i w jaki sposób można je ćwiczyć z maluchami. Będziemy rozmawiać o funkcjach poznawczych, które mają wpływ na aparat mowy oraz o takich codziennych czynnościach jak jedzenie, spanie czy komunikacja.