Przed-przedszkole

Zapraszamy do zapisów do nowych grup przed-przedszkolnych!

Przed-przedszkole to zajęcia ogólnorozwojowe przygotowujące do roli przedszkolaka.

Głównym celem zajęć będzie pomoc w zaadaptowaniu się w przedszkolnym środowisku oraz w odnalezieniu się w nowej dla dziecka roli. Zajęcia będą prowadzone w atmosferze pełnej ciepła i wzajemnego zrozumienia. Zawsze z nastawianiem na dobro dziecka, jego emocje i uczucia. Bawialnia Montessori stwarza idealne warunki do kształtowania zmysłów, rozwijania umiejętności życia codziennego, radzenia sobie z różnymi społecznymi sytuacjami oraz pogłębiania wiedzy o otaczającym świecie.

Na zajęciach będziemy wykorzystywać pomoce i materiały znajdujące się w Bawialni, które wspierają małą i dużą motorykę, rozwijają kreatywność i wyobraźnie oraz pobudzają harmonijny rozwój dziecka. Będzie też czas na zajęcia plastyczne, ruchowe, śpiew i zabawę!

Zajęcia przewidziane są dla dzieci 2 i 3 letnich wraz rodzicami/opiekunami. 

Termin: 
PONIEDZIAŁEK:
10:00-10:50
WTOREK:
10:00-10:50
11:30-12:20

Wiek uczestników: +2

Cena: 39 zł (dziecko+opiekun)
Karnet na 4 wejścia (ważny przez 5 tygodni): 140 zł

ZAPISY: 
m@bawialniam.pl