Przed-przedszkole

Przed-przedszkole to zajęcia ogólnorozwojowe przygotowujące do roli przedszkolaka. Głównym celem zajęć będzie pomoc w zaadaptowaniu się w przedszkolnym środowisku oraz w odnalezieniu się w nowej dla dziecka roli. Zajęcia będą prowadzone w atmosferze pełnej ciepła i wzajemnego zrozumienia. Zawsze z nastawianiem na dobro dziecka, jego emocje i uczucia. Bawialnia Montessori stwarza idealne warunki do kształtowania zmysłów, rozwijania umiejętności życia codziennego, radzenia sobie z różnymi społecznymi sytuacjami oraz pogłębiania wiedzy o otaczającym świecie.

Na zajęciach będziemy wykorzystywać pomoce i materiały znajdujące się w Bawialni, które wspierają małą i dużą motorykę, rozwijają kreatywność i wyobraźnie oraz pobudzają harmonijny rozwój dziecka. Będzie też czas na zajęcia plastyczne, ruchowe, śpiew i zabawę!

Zajęcia przewidziane są dla dzieci 2-3 letnich z obecnością opiekuna.