Bilingual Playroom

zajęcia bilingual playroom

Raz w tygodniu otwieramy się dla rodzin dwujęzycznych (angielsko-polskich) na Strefie Wolnej Zabawy. Zapraszamy dzieci i rodziców do spędzenia czasu w swobodny i nieskrępowany sposób. Bycie osobą bilingwalną oznacza zanurzenie w dwóch kulturach, w dwóch różnych oglądach świata. Nasze spotkania stworzą więc możliwość bliższego poznania się oraz będą okazją do skorzystania ze wspólnej przestrzeni przez dzieci i rodziców o podobnych doświadczeniach.  

Termin: poniedziałki 16:00

Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 579 906 908.